ماژول بلوتوث NRF51822
  ماژول بلوتوث NRF51822
  NRF51822 BLUETOOTH LOW ENERGY MODULE
  NRF۵۱۸۲۲ BLUETOOTH LOW ENERGY MODULE
  ۱۰۰,۰۰۰ تومان ۵,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۵ )
  ۹۵,۰۰۰ تومان
  ماژول بلوتوث انتقال دیتا HC-05
  ماژول بلوتوث انتقال دیتا HC-05
  HC-05 BLUETOOTH MODULE WITH BOARD
  HC-۰۵ BLUETOOTH MODULE WITH BOARD
  ۲۵۰,۰۰۰ تومان ۴,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۲ )
  ۲۴۶,۰۰۰ تومان
  ماژول مبدل وای فای به سریال ESP8266-V1
  ماژول مبدل وای فای به سریال ESP8266-V1
  ESP8266-01 WIFI TO SERIAL MODULE
  ESP۸۲۶۶-۰۱ WIFI TO SERIAL MODULE
  ۸۰,۰۰۰ تومان ۱,۶۰۰ تومان تخفیف ( %۲ )
  ۷۸,۴۰۰ تومان
  ماژول وای فای ESP8266MOD/12F
  ماژول وای فای ESP8266MOD/12F
  B064-
  B۰۶۴-
  ۸۰,۰۰۰ تومان ۵,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۶ )
  ۷۵,۰۰۰ تومان
  ماژول وای فای یو اس بی دار ESP8266-01
  ماژول وای فای یو اس بی دار ESP8266-01
  USB adapter for ESP8266-01 modules
  USB adapter for ESP۸۲۶۶-۰۱ modules
  ۶۴,۰۰۰ تومان
  SIM800C
  SIM800C
  GSM
  GSM
  SIM800L
  SIM800L
  GSM
  GSM
  WIFI TO SERIAL - ESP8266-V 7
  WIFI TO SERIAL - ESP8266-V 7
  A264-
  A۲۶۴-
  XBEE SHILD FOR ARDUINO
  XBEE SHILD FOR ARDUINO
  SHIELD USE FOR ARDUINO
  SHIELD USE FOR ARDUINO
  ماژول جی اس ام SIM800C
  ماژول جی اس ام SIM800C
  SIM800C GSM/GPRS MODULE
  SIM۸۰۰C GSM/GPRS MODULE
  ماژول جی اس ام SIM800L
  ماژول جی اس ام SIM800L
  SIM800L GSM/GPRS MODULE
  SIM۸۰۰L GSM/GPRS MODULE
  ماژول سیمکارت همراه انتن
  ماژول سیمکارت همراه انتن
  A6 GSM/GPRS MODULE
  A۶ GSM/GPRS MODULE
  ماژول وای فای 2 کانال ESP8266
  ماژول وای فای 2 کانال ESP8266
  2CHANNEL WIFI MODULE ESP8266
  ۲CHANNEL WIFI MODULE ESP۸۲۶۶
  ماژول کنترل از راه دور با سیمکارت 1 کانال SIM800C
  ماژول کنترل از راه دور با سیمکارت 1 کانال SIM800C
  1CHANNEL GSM/GPRS MODULE SIM800C
  ۱CHANNEL GSM/GPRS MODULE SIM۸۰۰C
  ماژول کنترل از راه دور با سیمکارت 2 کانال SIM800C
  ماژول کنترل از راه دور با سیمکارت 2 کانال SIM800C
  2CHANNEL GSM/GPRS MODULE SIM800C
  ۲CHANNEL GSM/GPRS MODULE SIM۸۰۰C
   ماژول بیسیم Wireless module
   بر اساس سازنده
   • CHINA
   خیر
   بله