لیزر پلاس قرمز 650 نانومتر 5 میلی وات
  لیزر پلاس قرمز 650 نانومتر 5 میلی وات
  LASER PLUS RYS1230 RED 5MW 650NM
  LASER PLUS RYS۱۲۳۰ RED ۵MW ۶۵۰NM
  ۱۵۰,۰۰۰ تومان ۱۲,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۸ )
  ۱۳۸,۰۰۰ تومان
  لیزر خطی قرمز 650 نانومتر 5 میلی وات
  لیزر خطی قرمز 650 نانومتر 5 میلی وات
  LASER LINE RYS1230 RED 5MW 650NM
  LASER LINE RYS۱۲۳۰ RED ۵MW ۶۵۰NM
  ۱۵۰,۰۰۰ تومان ۱۲,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۸ )
  ۱۳۸,۰۰۰ تومان
  لیزر سبز 532 نانومتر 10 میلی وات
  لیزر سبز 532 نانومتر 10 میلی وات
  LASER GREEN 10MW 532NM
  LASER GREEN ۱۰MW ۵۳۲NM
  ۲۵۰,۰۰۰ تومان ۲۰,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۸ )
  ۲۳۰,۰۰۰ تومان
  لیزر سبز 532 نانومتر 30 میلی وات
  لیزر سبز 532 نانومتر 30 میلی وات
  LASER GREEN 30MW 532NM
  LASER GREEN ۳۰MW ۵۳۲NM
  ۴۰۰,۰۰۰ تومان ۱۵,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۴ )
  ۳۸۵,۰۰۰ تومان
  لیزر نقطه ای قرمز 650 نانومتر 5 میلی وات
  لیزر نقطه ای قرمز 650 نانومتر 5 میلی وات
  LASER POINT RYS1230 RED 5MW 650NM
  LASER POINT RYS۱۲۳۰ RED ۵MW ۶۵۰NM
  ۱۵۰,۰۰۰ تومان ۱۲,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۸ )
  ۱۳۸,۰۰۰ تومان
  ماژول تشخیص رنگ TCS34725 RGB
  ماژول تشخیص رنگ TCS34725 RGB
  TCS34725 RGB Color Sensor Module
  TCS۳۴۷۲۵ RGB Color Sensor Module
  ۹۴,۰۰۰ تومان ۲,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۲ )
  ۹۲,۰۰۰ تومان
  لیزر نقطه ای آبی 405 نانومتر 10 میلی وات
  لیزر نقطه ای آبی 405 نانومتر 10 میلی وات
  LASER BLUE 10MW 405NM
  LASER BLUE ۱۰MW ۴۰۵NM
  لیزر نقطه ای آبی 405 نانومتر 100 میلی وات
  لیزر نقطه ای آبی 405 نانومتر 100 میلی وات
  LASER BLUE 100MW 405NM
  LASER BLUE ۱۰۰MW ۴۰۵NM
  لیزر نقطه ای آبی 405 نانومتر 50 میلی وات
  لیزر نقطه ای آبی 405 نانومتر 50 میلی وات
  LASER BLUE 50MW 405NM
  LASER BLUE ۵۰MW ۴۰۵NM
  لیزر نقطه ای سبز 532 نانومتر 100 میلی وات
  لیزر نقطه ای سبز 532 نانومتر 100 میلی وات
  LASER GREEN 100MW 532NM
  LASER GREEN ۱۰۰MW ۵۳۲NM
  لیزر نقطه ای سبز 532 نانومتر 50 میلی وات
  لیزر نقطه ای سبز 532 نانومتر 50 میلی وات
  LASER GREEN 50MW 532NM
  LASER GREEN ۵۰MW ۵۳۲NM
  لیزر نقطه ای قرمز 650 نانومتر 100 میلی وات
  لیزر نقطه ای قرمز 650 نانومتر 100 میلی وات
  LASER RED 100MW 650NM
  LASER RED ۱۰۰MW ۶۵۰NM
  لیزر نقطه ای قرمز 650 نانومتر 250 میلی وات
  لیزر نقطه ای قرمز 650 نانومتر 250 میلی وات
  LASER RED 250MW 650NM
  LASER RED ۲۵۰MW ۶۵۰NM
  لیزر نقطه ای قرمز 650 نانومتر 30 میلی وات
  لیزر نقطه ای قرمز 650 نانومتر 30 میلی وات
  LASER RED 30MW 650NM
  LASER RED ۳۰MW ۶۵۰NM
  لیزر نقطه ای قرمز 650 نانومتر 50 میلی وات
  لیزر نقطه ای قرمز 650 نانومتر 50 میلی وات
  LASER RED 50MW 650NM
  LASER RED ۵۰MW ۶۵۰NM
  ماژول فتوسل پتانسیومتر دار
  ماژول فتوسل پتانسیومتر دار
  PHOTORESISTOR(LDR) MODULE
  PHOTORESISTOR(LDR) MODULE
   ماژول های نوری Optical module
   بر اساس سازنده
   • CHINA
   خیر
   بله